UWV

Wij ondersteunen werkgevers die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans willen geven zich te ontwikkelen. Dat kan rechtstreeks naar betaald werk of via een activeringsprogramma.

Knehans Adviesgroep heeft een contract relatie met het UWV voor WERKFIT en Naar Werk trajecten voor kandidaten met een WIA, WAO, Wajong of ZW Arbo uitkering. Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Aanvullende informatie en aanmeldingen kunnen via aanmelden@knehansadvies.nl.

Daarnaast heeft Knehans Adviesgroep een Jobcoach erkenning.Wij werken landelijk en spreken kandidaten op spreekuurlocaties in alle steden waar het UWV een vestiging heeft.

WERKFIT

De eerste stap naar duurzaam werk

Elk traject is maatwerk

Via een aantal gesprekken en een combinatie van talentenmeting, persoonlijkheids- en capaciteitstesten en onderzoek naar loopbaanwaarden worden een uitgangspositie en een doel vastgesteld. Met de opdrachtformulering van arbeidsdeskundige en de intakeresultaten wordt de traject aanpak bepaald. Daarbij kan de nadruk liggen op het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke situatie en het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie.

Versterken werknemersvaardigheden

Voor het versterken van de werknemersvaardigheden geloven de adviseurs van de Knehans Adviesgroep in een aanpak waarbij de klant in een zo regulier mogelijke arbeidssetting wordt geplaatst en sluiten zij hiervoor partnerships met werkgevers die werk en een infrastructuur inbrengen. Knehans zorgt voor coaching en begeleiding van klanten en de communicatie met opdrachtgevers. Daarmee is deze dienstverlening lokaal op de behoefte van het aanbod van klanten op te zetten. Omdat Knehans Adviesgroep beschikt over een enorm netwerk van maatschappelijk betrokken werkgevers is een dergelijke Werkfit aanpak in vrijwel elke sector te organiseren.

Het verbeteren van de persoonlijke situatie

Voor het versterken van de persoonlijke situatie zet Knehans een combinatie in van sport en coaching. Met  sporten onder begeleiding en of wandelcoaching in combinatie met mentale begeleiding wordt de klant in zijn kracht gezet en het doel ‘beschikbaar zijn voor bemiddeling naar werk’ bereikt. Waar noodzakelijk wordt budgetcoaching ingezet.

Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

Via een combinatie van onderzoeken naar kwaliteiten, vaardigheden, persoonlijkheid (Me test) en beroepswaarden worden voor de klant passende beroepen in beeld gebracht. Van deze beroepen wordt aan de hand van de regionale arbeidsmarkt en de mogelijkheden van de klant een sterkte/zwakte analyse gemaakt voor de kansen van de klant om een dergelijke baan te verwerven. Een leerbaarheidstest maakt onderdeel uit van de selectie. Dat leidt tot een definitieve shortlist van passende beroepen.

Wie komt er in aanmerking?

De algemene Werkfit aanpak is geschikt voor klanten met een grote afstand tot de arbeid vanwege (een combinatie van) lichamelijke, sociale of psychische belemmeringen of klanten die niet goed weten wat ze lichamelijk aankunnen. Uitgangspunt daarbij is altijd het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de klant en als het even kan gereed maken voor instroom in een re-integratietraject Naar werk. De coach biedt daarnaast aandacht aan de randvoorwaarden om te kunnen functioneren. Sociaal maatschappelijke belemmeringen, thuissituatie en de financiële situatie worden meegenomen in de begeleiding.

NAAR WERK

Knehans Adviesgroep gelooft in een aanpak waarbij de adviseur dicht op de werkgevers functioneert en zelf uit de regio komt of de regionale arbeidsmarkt kent. Adviseurs hebben hun roots in het bedrijfsleven en kennen dus de regio specifieke wensen en behoeften. Bovendien spreken ze de taal van regionale ondernemers.

De juiste match

De adviseurs van Knehans Adviesgroep zijn er vanuit persoonlijke missie op gericht werkgevers te overtuigen dat klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt iets toevoegen aan elke ondernemer. Vanuit die betrokkenheid krijgen zij vacatures of modelleren ze samen met de ondernemer een geschikte vacature. Vanuit de vacature-eisen gaan ze vervolgens op zoek naar een klant die direct of via een coachingstraject Naar Werk geschikt te maken is voor de vacature. Aanbodversterking, individuele sollicitatie ondersteuning, presentatie training gericht op de vacature van die werkgever maken onderdeel uit van het traject. Na plaatsing kan door dezelfde adviseur jobcoaching ingezet worden om de plaatsing te borgen.

Het netwerk omvat werkgevers die actief zijn in administratie, retail, logistiek, productie, assemblage, transport, beveiliging en groothandel. Omdat opdrachtgevers onze werkwijze kennen vindt het omgekeerde ook plaats. Opdrachtgevers melden klanten aan omdat ze weten dat de vacature volgt uit de continue marktbewerking van de adviseurs van Knehans Adviesgroep.