Wetsvoorstel IVA uitkering aanvragen door werkgever

Momenteel is het zo dat u als zieke werknemer na 3 weken ziekte een vervroegde IVA uitkering kunt aanvragen. Hiervoor moet het wel duidelijk zijn dat u in de toekomst niet meer kunt werken. Bij toekenning van de IVA uitkering wordt deze door de werkgever verrekend met de loondoorbetaling(vanaf 13 weken na de eerste ziektedag). Er wordt een wetsvoorstel ingediend waarin ook de werkgever voor duurzaam en volledig zieke werknemers en IVA uitkering kan aanvragen.