Mileubeleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring

Knehans Advies maakt zich sterk voor het duurzaam inschakelen van onze klanten in het arbeidsproces maar realiseren ons dat een duurzaam milieu net zo belangrijk is al duurzaam werk.

Energieverbruik

Knehans Advies streeft ernaar haar eigen energieverbruik en milieu belasting in algemene zin en dat van voor ons werkende partners zo veel mogelijk te verminderen. Hierdoor neemt ondermeer de CO2-uitstoot af zodat we samen verdere klimaatverandering tegengaan.

Milieuzorg

Zorg voor het milieu maakt integraal deel uit van het algemene beleid van Knehans Adviesgroep. Wij voldoen in ieder geval aan de geldende milieuwet- en regelgeving, maar vullen deze verplichting zo ruim mogelijk in. We proberen de milieubelasting van onze activiteiten op ieder gebied te verkleinen. Daarbij hebben brongerichte maatregelen onze voorkeur boven effectgerichte maatregelen. Dat betekent de nadruk op digitale communicatie en archivering ipv papieren stroom, hergebruik van materialen, geen onnodige reizen en het verminderen en scheiden van afval.

Verbeteringsproces

Knehans Advies legt zich zelf en zijn partners de verplichting op om continue de milieu prestaties te verbeteren.